Fibromassage är en speciellt anpassad, mycket mild, massagemetod som utvecklats under 90-talet för att hjälpa patienter med kroniskt smärta. Efter med än 1.500 behandlingar vet vi att fibromyalgipatienter kan få bättre livskvalitet och mindre smärta. 

Massagen är mycket avslappnande och ökar utsöndringen av smärtlindrande hormon i kroppen. Fibromassage frisätter även oxytocin, som är ett välbefinnande hormon som påverkar det allmänna välbefinnandet. Fibromassage är en variant av både klassisk massage och taktil massage, en väldigt lugn och mjuk massage som mjukar upp muskler och leder i hela kroppen. Massagen utförs med strykningar och olika handgrepp och är individuellt anpassad för varje patient. Ett nära samspel mellan patient och terapeut är en viktigt förutsättning för bra resultat. 

Vissa upplever förbättring efter 5-6 behandlingar medan andra behöver 10-11 behandlingar. Det är viktigt att kunden får den tid som behövs och massagen kan ses som ett komplement till övriga behandlingar (såsom sjukgymnast, kurator, dietist, arbetsterapeut).

Målet är att skapa en djup avslappning som hjälper kroppen att återhämta sig, öka den psykiska och fysiska funktionen. 


LÄNK:
- Fibromassage.se

- Massage