LÄNDRYGG
Diskbråck

Diskbråck i ländryggen är vanligt och innebär att det sker en utbuktning av disken in mot ryggmärgskanalen. Utbuktningen orsakas av att en del av den mjuka kärnmassan i disken tränger ut genom den yttre fastare delen av disken, den hårda broskmassan. Denna buktning kan ge irritation av kringliggande nervstrukturer som i sin tur ger smärta i exempelvis ryggen och/ eller ner i benet. En smärta som känns ner i benet kallas för ischias.
Det är vanligt att ett diskbråck uppstår utan någon specifikt utlösande händelse och det kan vara svårt att peka ut speciella riskbeteenden. Däremot kan det finnas samband med nedanstående exempel:
• Upprepade böjningar och vridningar av kroppen
• Övervikt
• Längre tids sittande
Symtom vid diskbråck
• Smärta i ryggen
• Smärta som strålar ner i ett eller båda benen
• Domningar och stickningar i benen
• Tappar kraft i benet ex under rörelse
Behandling av diskbråck 
Massage av omkringliggande muskulatur ger en direkt avslappning i muskulaturen samt ökar cirkulationen i området.
Stretching av strama strukturer hjälper till att avlasta disken så att smärtan i sin tur minskar
Rehabilitering: Vid smärta inaktiveras närliggande muskulatur vilket gör att det är extra viktigt att hålla igång under denna period för att stärka upp kroppen så fort smärtan tillåter.
Du ska söka vård direkt på vårdcentral eller akutmottagning om du upplever
• Svårigheter att kontrollera urinen och avföringen
• Förlamning i exempelvis benet
• Förändrad känsel i underliv och insida lår
Naprapatbehandling i kombination med rehabiliteringsträning ger ofta bra resultat vid diskbråck.


Ischias
Vid ett diskbråck kan innehållet i disken läcka ut och ge inflammation på närliggande nervrötter. Denna irritation kan ge en utstrålande smärta ner i ett eller båda benen.
Allmänt kallas denna typ av smärta för ischias men att tänka på är att det finns både en falsk samt en äkta ischias, där dessa två kan skilja sig både i prognos samt i behandlingsväg.
Äkta ischias
Orsaken till ischias är irritation och inflammation av ischiasnerven till följt av exempelvis ett diskbråck. Diskbråcket trycker på nerven vilket gör att den svullnar upp och i sin tur uppstår ischiassmärtor. Smärtan strålar ut via sätet, låret, underbenet och foten. Det kan då göra ont att stödja på benet, man har svårt att gå och nattsömnen blir lidande. Utan åtgärder kan ett fortsatt tryck på ischiasnerven under en längre tid ge muskelsvaghet av lår- och vadmuskulaturen, känselbortfall eller domningar samt nedsatta reflexer.
Det är viktigt att få sin smärta undersökt av en naprapat, kiropraktor, sjukgymnast eller läkare för att förebygga framtida besvär.
Falsk ischias
Orsaken till smärtor i rygg, höft och lår behöver inte vara relaterade till en skadad disk. Med hjälp av en testmetodik som utförs vid besöket kan terapeuten avgöra om det rör sig om äkta eller en falsk ischias.
Falsk ischias är vanligare än äkta och svarar effektivt på behandling. Den drabbade upplever smärtan som lindrigare och mer diffus än den som uppstår vid äkta ischias. Det är sällsynt att smärtan fortsätter nedanför knät.
Falsk ischias har ofta funktionella orsaker, vilket betyder att kroppen får kompensera för en exempelvis egentlig svaghet i ett annat område. Detta kan leda till felbelastning av rygg, bäcken, höft, knä eller fot med medföljande muskelsmärta.
Övriga orsaker kan vara
• Kort och spänd muskulatur
• Triggerpunkter
• Felaktiga skor
• Låsningar
• Stillasittande
Behandling av falsk ischias
Beroende på smärtans ursprung anpassas behandlingen därefter. Ischias kan exempelvis behandlas med hjälp av
• Massage
• Nervmobilisering
• Triggerpunktsbehandling
• Rehabilitering
Vänta inte för länge med att söka hjälp, då skadan kan bli värre utan åtgärder.

Lumbago
Lumbago, ländryggssmärta, är ett mycket vanligt sjukdomstillstånd där upp mot 80 % av befolkningen drabbas någon gång i livet.
Smärtan kan komma plötsligt i samband med lyft eller vridrörelse men den kan även komma smygande och ha en mer gradvis ökande värk. Smärtan kan orsakas av skada på muskel, ligament eller led.
Symptom vid lumbago
• Ont i ryggen, plötsligt eller smygande med stegrande värk
• Smärta som är centraliserad i ländryggen
• Ensidig smärta
• Utstrålning till skinkan, ljumsken, låret
• Minskad rörlighet
• Ökad smärta vid repetitiva rörelser
Behandling lumbago
• Massage
• Manipulation
• Stretch
• Triggerpunkt
• Dry needling
• Ergonomiska råd
• Rehabiliteringsträning
Orsaker som kan öka risken för lumbago 
• Lyft och kraftfulla rörelser
• Obekväma arbetsställningar som böjning och vridning
• Klimatfaktorer (kallt, blött, drag)
• Tungt fysiskt arbete

NACKE & HUVUD
Nackspärr/Torticollis 
Nackspärr innebär att muskulaturen i nacken plötsligt krampar, det gör ont och du blir stel i nacken. Krampen och smärtan gör att det blir svårt att röra på huvudet. Vanligtvis är ena hållet svårare. Besvären har ofta ett samband med en hastig rörelse eller att du vaknar upp med smärtan och stelheten.
Ofta kan arbetssituationen relateras till problematiken men likaväl rörelsemönster hos den drabbade personen. Detta kan bland annat korrigeras med hjälp av ett rehabiliteringsupplägg.
Nackspärr symtom
• Ont i nacken
• Stel i nacken
• Svårt att röra på huvudet
• Plötslig debut eller vaknar upp med smärtan på morgonen
Behandling av nackspärr (torticollis)
• Massage
• Manipulation
• Mobilisering
• Dry needling
• Triggerpunkt
• Rehabiliteringsträning
• Specifika stretchtekniker

Diskbråck i nacken
Nacksmärta som orsakas av diskbråck är ett vanligt problem. Smärtan kan vara mycket besvärande och påverka nattsömnen.
Diskbråck innebär en utbuktning av disken som orsakas av att en del av den mjuka kärnmassan i disken tränger ut och det bildas ett diskbråck eller en diskbuktning.
Diskbråck i halsryggen kan trycka på såväl ryggmärg som nervrötter. Vid tryck på nervrötterna kan det orsaka en utstrålande värk i armarna samt nacksmärta. Smärtan utgår ofta från nacken och strålar ner i armen och ut i handen.
Symtom vid diskbråk i nacken
• Nacksmärta
• Armsmärta
• Domningar, pirrningar i arm/fingrar
• Svårt att röra på huvudet
Behandling vid diskbråck i nacken 
• Massage
• Triggerpunktsbehandling
• Nervmobilisering
• Rehabilitering
Du bör söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om du
• Plötsligt får kraftig, ihållande nackhuvudvärk
• Har feber samtidigt som man har ont och är stel i nacken
• Har ont i nacken och axlarna efter en olycka.

Spänningshuvudvärk 
Vanligaste formen av huvudvärk kallas för spänningshuvudvärk. Orsaken är oftast spänd muskulatur till följd av stress, trötthet men även känslomässiga påfrestningar kan vara en utlösande faktor. Om man har spänningshuvudvärk mer än 15 dagar i månaden under en 6 månaders period eller mer kallas det för kronisk spänningshuvudvärk.
Det är även viktigt att den drabbade får reda på orsaken till smärtan för att förebygga återfall.
Symtom vid spänningshuvudvärk
• Dov, molande, tryckande värk
• Huvudvärken är belägen till tinningar, pannan eller nacken
• Öm hårbotten
• Huvudvärken förvärras inte av fysisk ansträngning utan lindras i stället ofta
Behandling av spänningshuvudvärk 
• Massage
• Triggerpunktsbehandling
• Manipulation
• Rehabilitering
• Stretching

Nacksmärta 
Att få smärta i nacken och axlarna är vanligt och något som de flesta drabbas av någon gång.
Den kan bero på stelhet i muskulaturen efter längre tids sittande eller statiskt arbete. Stress och oro kan också ge spända muskler som i sin tur ger smärta. Värken kan komma från triggerpunkter i musklerna.
Symtom
• Smärta i nacke, axlar
• Stelhet
• Molande värk
Behandling 
• Massage
• Manipulation
• Triggerpunktsbehandling
• Ergonomisk rådgivning
• Rehabilitering
• Avslappningsövningar

HÖFT
Trochanterit
Har du ont på utsidan av höften kan detta bero på inflammation i muskelfästet och i de ytliga slemsäckarna vid höftlederna.
Detta kan bero på en överbelastning vid enformiga rörelser eller slag mot höften. Haltande gång kan också påverka att smärtan uppstår.
Symtom trochanterit
Smärta vid höften vid belastning eller när du ligger på sidan. Smärtan uppstår även vid sittande eller när du går i trappa. Smärtan kan ofta stråla ut på lårets utsida.
Behandling trochanterit
• Massage
• Nålbehandling
• Stretching
• Rehabiliteringsträning
I vissa fall kan det även vara aktuellt med antiinflammatorisk medicin, rådgör i så fall med din läkare.

ARMBÅGE
Tennisarmbåge och golfarmbåge – Lateral epicondylalgi och Medial epicondylalgi
Orsak till tennis och golfarmbåge
Smärtan kan bero på enformigt arbete med händer och armar, exempelvis arbete framför dator, spela tennis eller golf samt hantverksarbeten.
Symptom för tennis och golfarmbåge
• Smärta på in eller utsidan vid armbågen och på ovan eller undersidan av underarmen
• Smärta när du ska greppa saker, samt enformiga rörelsen som till exempel att skruva upp locket på en burk
• Du blir stel och får svårt att sträcka ut armbågen helt
• Smärta på morgonen och under aktivitet
Behandling av tennis och golfarmbåge
• Massage av underarmens muskulatur samt seninfästning.
• Nålbehandling ger en specifik cirkulationsökning i området. Behandlingen kan vara smärtsam men är effektiv.
• Rehabiliteringsträning av underarmens muskulatur med bevisad långvarig effekt, syftet är att återgå till normalfunktion och förebygga framtida besvär.
• Ergonomiska råd för arbetsplatsen samt arbetsställning.

AXEL
Impingement – inkälmningssyndrom
Inklämning i axelleden, ett så kallat Impingementsyndrom
Orsaka: Ett för trångt utrymme mellan överarmsbenet och benutskottet på skulderbladet så att muskulaturen kläms in.
Ett primärt impingement innerfattar oftast en skadad och försvagad muskelsena och drabbar vanligtvis personer som arbetar monotont med armarna. Även intensiv träning och upprepad belastning ovanför huvudet kan påverka detta tillstånd. Andra orsaker kan vara kalkinlagring i senan samt benpålagring som gör att musklerna kläms in ytterligare.
Sekundärt impingement drabbar den som har en instabilitet kring axelleden, till exempel på grund av att ledkapseln är för stor eller svaghet i kringliggande muskulatur. Detta kan ses hos kastidrottare samt yngre personer.
Symtom
• Smärta på utsida axel samt framsidan av axeln
• Ofta nattlig smärta med svårighet att ligga på ena sidan
• Smärta när du lyfter armen framåt och utåt sidan
• Smärta när du ska ta på dig jackan
Behandling
• Rehabiliteringsträning anpassad för stabiliserande muskulatur runt axeln
• Massage och triggerpunktsbehandling
• Ledbehandling av axelleden
• Nålbehandling (dry needling)
• Tejpning (kinesiotejp)
• Ergonomiska råd
Vid vissa tillstånd kan vidare utredning och behandling vara nödvändig hos läkare, exempel på detta kan vara inflammationshämmande medel, kortisoninjektioner samt ibland operation.

Graviditet
Bäckenproblematik är vanligt förekommande hos kvinnor under samt efter graviditet. Detta kan ge symptom så som smärta i sätesregionen till följd av överbelastning av muskulaturen samt foglossning.
Överbelastningen kan i sin tur leda till något som kallas för falsk ischias, se stycket ovanför ”Överbelastning”.
Symtom
Smärta kring bäckenregionen, höften eller nedre delen av ländryggen
Ibland utstrålning till lårets baksida
Behandling
• Massage
• Stabilitetsträning av bål och bäckenmuskulatur
• Stretching
• Triggerpunktsbehandling

Information hämtad från: www.naprapatklinik018.se